پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

اینستاگرام الهام پاوه نژاد

سفر دسته جمعی بازیگران به سیستان و بلوچستان

سفر دسته جمعی بازیگران به سیستان و بلوچستان

الهام پاوه نژاد با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: صبح با انرژی و پرشور آغاز کردیم، با امید، با هزار آرزو….. نمی تونم در مورد چیزهایی که دیدیم فعلا بنویسم سکوت می کنم تا احساساتی نگم… ممنون از سیدعلی صالحی و…
شب پُر ستاره «الهام پاوه‌نژاد» در کنار بزرگان

شب پُر ستاره «الهام پاوه‌نژاد» در کنار بزرگان

الهام پاوه نژاد با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «این قاب برایم بیش از یک عکس یادگاریست. ثبت خاطره ی ارزشمندِ شب تولد هشتادسالگی استاد چکناواریان هفته ی قبل… شبی پرستاره بود که متاسفانه نشد به دلیل حوادث تلخ آلبوم یادگاری…