امین زندگانی

تماشا کنید: بالاخره امین زندگانی به اتهامات علیه برادرش واکنش نشان داد!

تماشا کنید: بالاخره امین زندگانی به اتهامات علیه برادرش واکنش نشان داد!

امین زندگانی در اینستاگرامش نوشت: «جوابیه امید زندگانی برادر امین زندگانی در ارتباط با فیلم سراسر کذب پخش شده در فضای مجازی جریان هدایت شده و عامدانه برای تخریب بیشتر فرهنگ این کشور توسط عناصر معلوم الحال ارگانهای مربوطه پیگیر…