امیرمحمد زند

بازیگر مرد تهدید به مرگ شد!

بازیگر مرد تهدید به مرگ شد!

امیر محمد زند با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «این عکس درست موقعى گرفته شده که شخصى حوالى مسجد سلیمان در حال تهدید من به مرگ بود جالب اینکه گروه تهیه و تولید کار صرفاً و تنها تماشا چى…