امیرحسین شریفی

تکذیب خبر فوت ابوالفضل پورعرب

تکذیب خبر فوت ابوالفضل پورعرب

امیرحسین شریفی گفت: ابوالفضل پورعرب در سلامت کامل است و خبر در گذشت وی در فضای مجازی شایعه ای بیش نیست. امیر حسین شریفی با رد شایعات در ارتباط با فوت این بازیگر سینمای و تلویزیون ایران گفت: این بازیگر در…