اموال کیم کارداشیان

در اشیای سرقت شده «کیم کارداشیان» چه چیزی مهمتر از جواهر بود؟

در اشیای سرقت شده «کیم کارداشیان» چه چیزی مهمتر از جواهر بود؟

گفته می شود ارزش اشیا و جواهرات دزدیده شده از کیم کارداشیان ۱۰ میلیون دلار بوده است (در نظر داشته باشید که حقوق سالانه یک مهندس عالیرتبه ۱۰۰هزار دلار است.) با این حال کارداشیان ها نگران آن ۱۰ میلیون دلار…