الن دی جنرس

بهترین مجریان اسکار تاکنون چه کسانی بوده‌اند؟

بهترین مجریان اسکار تاکنون چه کسانی بوده‌اند؟

مراسم اسکار بزرگ ترین اتفاق سال در هالیوود است و میزبانی این مراسم یکی از سخت ترین و دلهره آورترین اجراهاست؛ برای اجرای تنها همین یک شب، به ماه ها آماده سازی نیاز است. همانطور که ما بشدت هیجان زده هستیم تا ببینیم که کدامین فیلم، هنرپیشه،…