اعتیاد در هالیوود

چهره های معروفی که گرفتار اعتیاد شدند

چهره های معروفی که گرفتار اعتیاد شدند

اعتیاد معضل مهمی برای بسیاری از ستارگان مشهور دنیا است. این ها حکایت های شخصی ۹ ستاره درباره تقلاهای آن ها درباره  استفاده بی رویه از مواد مخدر است که در زندگی شخصی شان با آن روبرو شده بودند. اعتیاد می تواند گریبانگیر همه شود، چه…