احسان خواجه امیری

«محمد اصفهانی» در کنار استاد خواجه امیری و آقازاده‌اش

«محمد اصفهانی» در کنار استاد خواجه امیری و آقازاده‌اش

محمد اصفهانی با انتشار این عکس نوشت: عالی جناب حسین خواجه امیری! صدای تکرار ناپذیر! استاد آواز! آوازه خوان دریادل! ایرج ایران! زاد روزت مبارک! سایه ات مستدام! دیر بپایی! با سلامتی و عزت… استاد گرامی! شما، استاد شجریان و…