سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷

ابوالحسن داوودی

کارگردان «هزارپا»: ۶۵ دقیقه از فیلم را خودم کوتاه کردم

کارگردان «هزارپا»: ۶۵ دقیقه از فیلم را خودم کوتاه کردم

ابوالحسن داودی بعد از ۱۸ سال دوری از عرصه کارگردانی در ژانر کمدی فیلم «هزارپا» را ساخت، فیلمی که تاکنون رکورد فروش در سینمای ایران را زده و همچنان نیز فروش خوبی دارد، کارگردان این اثر می گوید «هزارپا» را بدون…