تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: اظهارنظرهای تند روحانی جسور که با اعتراض به عروسی پسر سفیر ایران خبرساز شد!

تماشا کنید: اظهارنظرهای تند روحانی جسور که با اعتراض به عروسی پسر سفیر ایران خبرساز شد!

اظهارنظرهای تند روحانی جسور که با اعتراض به عروسی پسر سفیر ایران خبرساز شد. سید مهدی صدرالساداتی با انتشار بخشی از مصاحبه اش با تی وی پلاس نوشت: از این که روی این مبل نشستم برای اینکه جایی که طراحی کرده…