تماشاخانه/سایرین

تماشا کنید: «آشپزی» برای تلویزیون دردسر ساز شد؛ تهیه کننده عذرخواهی کرد

تماشا کنید: «آشپزی» برای تلویزیون دردسر ساز شد؛ تهیه کننده عذرخواهی کرد

صدا و سیمایی که مدعی احترام به مخاطب است، برای چندمین بار، در یکی از برنامه های خود، دست به تحقیر مهمان و بینندگان خود می زند. سیدوحید حسینی، تهیه کننده و مجری برنامه «دستپخت» با قبول این که لحن بدی در برنامه داشته…
تماشا کنید: بهروز افخمی: «صادق هدایت» یک همجنس‌گرا بود!

تماشا کنید: بهروز افخمی: «صادق هدایت» یک همجنس‌گرا بود!

  بهروز افخمی گفت: کل عالم داستان هایی که هدایت به خاطر آن ها تحسین شده، می سازد عالم نفرت انگیز رقت انگیز، آلوده و مهاجمی است. چیزهایی در مورد صادق هدایت هست که کم و بیش همه می دانند ولی در در مورد صادق هدایت…