تماشاخانه/ورزشکاران

تماشا کنید: صحبت‌های مدیر شبکه 3 و «عادل فردوسی‌پور» درباره پخش نشدن 90

تماشا کنید: صحبت‌های مدیر شبکه 3 و «عادل فردوسی‌پور» درباره پخش نشدن 90

مدیر شبکه 3 مهمان برنامه رضا رشیدپور بود و در بخشی که صحبت به پخش نشدن برنامه نود ِ فردوسی پور رسید، گفت: « نود پخش می شود، به فردوسی پور گفتیم بعد از فوتبال اسپانیا و انگلستان، نود را اجرا کند، خودش…