جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تماشاخانه/سیاست مداران

تماشا کنید: شعبده بازی سفیر جدید ژاپن در ایران با پرچم کشورمان

تماشا کنید: شعبده بازی سفیر جدید ژاپن در ایران با پرچم کشورمان

میتسوگو سایتو سفیر جدید ژاپن در ایران که رونوشت استوارنامه خود را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تسلیم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کرد دست به اقدام جالبی زد. وی که با لباس سنتی ژاپنی ها در یک برنامه حضور یافته بود قبل از…
تماشا کنید: قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی موبایل وزیر ارتباطات

تماشا کنید: قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی موبایل وزیر ارتباطات

آذری جهرمی امروز در پاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم. من خودم هم بسته اینترنتی میخرم که روی قبض آخرماه پرداخت می کنم. این ماه قبض موبایل من یک میلیون و…