چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

سایرین

۱۰ دانشمندی که به خاطر کارشان کشته شدند!

۱۰ دانشمندی که به خاطر کارشان کشته شدند!

هر کدام از ابزارها و دستگاه هایی که ما در زندگی عادی خود از آنها استفاده می کنیم، ثمره تلاش های بی وقفه دانشمندان و افراد زیادی بوده اند. اگر فداکاری، ریسک پذیری، شهامت و ماجراجویی این افراد نبود، ما هیچ کدام از این فناوری ها و…
«مجموعه خصوصی» لیلی گلستان کتاب شد

«مجموعه خصوصی» لیلی گلستان کتاب شد

چهارم بهمن کتاب «مجموعه خصوصی» لیلی گلستان رونمایی می شود. لیلی گلستان در این باره گفت: تصمیم گرفتم مجموعه هنرهای تجسمی ام را کتاب کنم. با خیلی ها صحبت کردم که بیایید همه این کار را بکنید، خیلی ها گفتند ما دوست نداریم مردم…
حقایق شخصی درباره مشاهیر تاریخی که نمی‌دانستید!

حقایق شخصی درباره مشاهیر تاریخی که نمی‌دانستید!

شخصیت های مشهور تاریخی اغلب همه شخصیت خود را رو نمی کنند. شاید آن ها رهبران یا هنرمندان برجسته ای باشند، اما مثل همه مردم عادی عادات و اشتباهاتی دارند. حقایق جدید و کمیاب درباره شخصیت های تاریخی آن ها را در یک سطح انسانی تر از…