اخبار

فرهاد جم سفیر سلامت شد

فرهاد جم سفیر سلامت شد

پنجاهمین همایش سلامت و زندگی با موضوع “فرزند پروری” فردا برگزار می شود. در این همایش، فرهاد جم به عنوان سفیر سلامت همایش های سلامت و زندگی معرفی می شود. همایش سلامت و زندگی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهرداری تهران، انجمن علمی پزشکی…