اینستاگرافی

«حمید گودرزی» برای اجرای «پنج ستاره» دستمزد نجومی می‌گیرد؟

«حمید گودرزی» برای اجرای «پنج ستاره» دستمزد نجومی می‌گیرد؟

حمید گودرزی درباره دستمزد در «پنج ستاره» گفت: واقعا خبری از پول های نجومی نیست و یک رقم معقول را برای اجرای این برنامه دریافت می کنم. دقیقاً عددی مشابه تمام کار های تلویزیونی که بازی می کنم. نشست خبری برنامه «پنج ستاره» امروز سه…