اینستاگرافی/سایرین

عکس اولین تراجنسی شناخته شده ایران در اینستاگرام «بهنوش بختیاری»

عکس اولین تراجنسی شناخته شده ایران در اینستاگرام «بهنوش بختیاری»

بهنوش بختیاری با انتشار این عکس نوشت: مریم خاتون پور ملک آرا…… اولین تراجنسی شناخته شده در ایران که با تلاش فراوان توانست فتوای تغییر جنسیت رو از امام خمینی بگیرد.. قبل از عمل فریدون نام داشت و اولین انجمن…