چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اینستاگرافی

نعیمه نظام دوست عزادار شد

نعیمه نظام دوست عزادار شد

نعیمه نظام دوست با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دایی جان عزیزم مهربونترینم ، خاطرات خوب بچگی ام ، کجا رفتی اینقدر زود ، اینقدر تلخ ، باورم نمیشه همین دوماه پیش التماست کردم دایی برو دکتر ،…