اینستاگرافی/سایرین

تبریک «محسن افشانی» برای ازدواج نتیجه امام خمینی

تبریک «محسن افشانی» برای ازدواج نتیجه امام خمینی

محسن افشانی این استوری را در اینستاگرامش منتشر کرد. سید احمد خمینی فرزند سیدحسن خمینی شب گذشته – شنبه شب – ازدواج کرد.او که نتیجه ی امام خمینی است و شهرت زیادی نیز در شبکه های اجتماعی دارد، با نتیجه ی مرحوم…