پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

اینستاگرافی

به جای تلگرام و اینستاگرام باید تلویزیون را فیلتر می‌کردند!

به جای تلگرام و اینستاگرام باید تلویزیون را فیلتر می‌کردند!

با ادامه تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف، از روز گذشته تلگرام و اینستاگرام از دسترس خارج شدند و مردم با استفاده از فیلتر شکن می توانند وارد این دو شبکه اجتماعی شوند. سید محمود رضوی تهیه کننده «ماجرای نیمروز» که امسال…