شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

اینستاگرافی/ورزشکاران

الهام چرخنده به ادعای جنجالی خواهران منصوریان واکنش نشان داد

الهام چرخنده به ادعای جنجالی خواهران منصوریان واکنش نشان داد

الهام چرخنده با انتشار پستی در فضای مجازی، نسبت به ادعای جنجالی خواهران منصوریان واکنش نشان داد. دیروز خبری از خواهران منصوریان و الهام چرخنده در فضای مجازی دست به دست می چرخید. ماجرا از این قرار بود که خواهران…