غزل شاکری در روز درختکاری

غزل شاکری در روز درختکاری

غزل شاکری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
امروز
به لطف و دعوت دوستان جدید
در گوشه ای از محوطهء دانشگاه شهید بهشتی من هم نهالی کاشتم
به این امید
که خاک این سرزمین و حال و احوال دانشگاه هایمان ،روز به روز سبزتر باشد و پاک تر و آبادتر
✌️🍀✌️

بازدید کلی 29 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.