آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران

آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران

جدول فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا سه شنبه شب ۲۳ بهمن را مشاهده کنید.

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران به شرح زیر است:

قانون مورفی/ ۱۳۱ سینما/ ۴۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: چهار میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان

بمب؛ یک عاشقانه/ ۲۵ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد ۵۶۱ میلیون تومان

مارموز/ ۲۹ سینما/ ۶۲ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان

کلمبوس/ ۳۸ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۷۴۱ میلیون تومان

پاستاریونی/ ۲۲ سینما/ ۷۶ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان

پارادایس/ ۸۷ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان

دزد و پری ۲/ ۷۷ سینما/ ۴۸ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۹۷۲ میلیون تومان

تخته گاز/ ۲۹ سینما/ ۳۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۸۳۵ میلیون تومان

اتاق تاریک/ ۱۶ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۷۶۵ میلیون تومان

درساژ/ ۲۱ سینما/ ۳۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۳۱۷ میلیون تومان

ترانه/ ۴۳ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۱۲ میلیون تومان

منبع: بانی فیلم

بازدید کلی 9 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.