تماشا کنید: سوالی که باعث شد «حامد بهداد» از کوره در برود!

حامد بهداد درباره پذیرش نقشش و حضورش در فیلم جدید توضیحاتی ارائه داد و در عین حال مانند همیشه با خبرنگاران کل کل هم کرد!

cURL error 28: Resolving timed out after 5515 milliseconds
بازدید کلی 26 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.