تماشا کنید: سوالی که باعث شد «حامد بهداد» از کوره در برود!

حامد بهداد درباره پذیرش نقشش و حضورش در فیلم جدید توضیحاتی ارائه داد و در عین حال مانند همیشه با خبرنگاران کل کل هم کرد!

بازدید کلی 16 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.