تماشا کنید: کنایه سنگین رشیدپور به فحاشی نماینده مجلس؛ لطفا در این مکان فحش ندهید!

کنایه رشیدپور به فحاشی نماینده مجلس؛ لطفا در این مکان فحش ندهید!

بازدید کلی 15 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.