تماشا کنید: کنایه سنگین رشیدپور به فحاشی نماینده مجلس؛ لطفا در این مکان فحش ندهید!

کنایه رشیدپور به فحاشی نماینده مجلس؛ لطفا در این مکان فحش ندهید!

cURL error 28: Resolving timed out after 5513 milliseconds
بازدید کلی 19 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.