سیر و سیاحت «علی انصاریان» در ایتالیا

سیر و سیاحت «علی انصاریان» در ایتالیا

علی انصاریان با انتشار این عکس نوشت: سلام… اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند. اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند. اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد. اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند. اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد. اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهّم متعلق به معدودی انسان هاست اما، اگر “عزت نفس نداری”، هیچ نداری. گوته یا حق ۳۳،۲۴ عکس: رضا میر محرابی.

منبع: instagram.com

بازدید کلی 9 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.