پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

بشنوید: بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد با صدای «علی زند وکیلی»

بشنوید: بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد با صدای «علی زند وکیلی»
cURL error 7: Failed to connect to streamer.karina.cloud port 80: No route to host

 

از این جا میروم روزی تو میمانی فصل زرد
بگو با این خزان آرزوهایم چه خواهی کرد
از اینجا میروم شاید همین امروز یا فردا
تو خواهی ماند تنها در حصار خشت های سرد
خشت های سرد
از اینجا میروم تا شهرفردا های نامعلوم
که آنجا سرنوشتم هر چه پیش آمد پیش آمد
از اینجا میروم اینجا کسی آیینه باور نیست
که دارش آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد

… ز بعد از من در این پایان بعد از تو
که خواهی دید خیری را در …
تو را در خواب بعد از این دیگر نخواهم دید
تو را با باد ها آیینه ها معنا نخواهم کرد
از اینجا میروم تا شهرفردا های نامعلوم
که آنجا سرنوشتم هر چه پیش آمد پیش آمد
از اینجا میروم اینجا کسی آیینه باور نیست
که دارش آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد

علی زند وکیلی
شعر از محمد سلمانی

بازدید کلی ۱۴ , بازدید امروز ۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.