«آزاده نامداری» عکس های احساسی خانوادگی اش را هم به نمایش گذاشت!

«آزاده نامداری» عکس های احساسی خانوادگی اش را هم به نمایش گذاشت!

آزاده نامداری با انتشاراین عکس در صفحه اش نوشت: شکایت از غم پائیزبرگریز بس است مراتبسم گلهای روی میز بس است . به آنچه یافته ام قانعم!چه کم چه زیاد اگربس است همین خرده ریز بس است . همیشه قسمت فواره سرنگون شدن است تو نیز مثل من ای دوست برمخیز بس است . به فکر پرچم تسلیم باش ونامه ی صلح نه دوست مانده نه دشمن ستیز بس است. . #آزاده نامداری پ.ن.آرامش راتوی خانه پیدامیکنم لابلای عکسها،نوشته ها،عشق،خانه برای خوشبختی بس است

 

منبع: instagram.com

بازدید کلی 132 , بازدید امروز 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.