پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

Ryan Gosling

رایان گاسلینگ روی جلد مجله GQ

رایان گاسلینگ روی جلد مجله GQ

رایان گاسلینگ که به عنوان یکی از سه مرد خوشتیپ سال ۲۰۱۶ انتخاب شده بود، روی جلد شماره آینده مجله GQ حضور خواهد داشت. همچنین یک مصاحبه خواندنی با او در مجله قرار خواهد داشت. منبع: GQ