چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶

Prince William

تماشا کنید: حضور خاندان سلطنتی بریتانیا در خیریه‌ای مربوط به درمان بیماری های روانی

تماشا کنید: حضور خاندان سلطنتی بریتانیا در خیریه‌ای مربوط به درمان بیماری های روانی

پرنس ویلیام و همسرش کیت میلتون و برادرش پرنس هری، در خیریه ای برای درمان بیماریهای روانی شرکت کردند و پشتیبانی خود را از آن اعلام کردند. آنها مبالغ زیادی به این خیریه کمک می کنند. پرنس ویلیام اعلام کرد…
تماشا کنید: ویدئو چت لیدی گاگا و پرنس ویلیام

تماشا کنید: ویدئو چت لیدی گاگا و پرنس ویلیام

در دنیای ستارگان، ویدئو چت یک ستاره موسیقی آمریکایی، با یک شاهزاده از خاندان سلطنتی بریتانیا اتفاقی نادر است. اما روز گذشته لیدی گاگا و پرنس ویلیام با هم ویدئو چت کردند و خبرنگاران اختصاصی از این چت فیلمبرداری کردند.…