پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

Michael Jackson

دختر مایکل جکسون بازیگر شد

دختر مایکل جکسون بازیگر شد

پاریس جکسون، دختر مایکل جکسون، پس از کنار گذاشتن مشکلات مربوط به مواد مخدر و افسردگی تصمیم به شروع سابقه بازیگری خود گرفته است. او برای اولین نقشش قرار است در سریال موزیکال-درامای «ستاره/ Star» بازی کند. منبع: ew.com