چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶

Charlize Theron

تیپ چارلیز ترون در کالیفرنیا

تیپ چارلیز ترون در کالیفرنیا

چارلیز ترون که اخیرا برای بازی در فیلم Tolly  پانزده کیلو وزن اضافه کرده بود، به نظر می رسد برای کم کردن آن بسیار خوب عمل کرده است. او روز گذشته با این ظاهر در کالیفرنیا دیده شد. منبع: dailymail.co.uk