یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

Barack Obama

شغل جدید باراک اوباما چیست؟

شغل جدید باراک اوباما چیست؟

از باراک اوباما درخواست شده  تا به عنوان یکی از اعضای هیات منصفه دادگاه های شیکاگو حضور داشته باشد. تیم اوانز، قاضی ارشد کوک کانتی در جلسه ای به کمیسیونرهای این شهر گفت، باراک اوباما، رییس جمهور سابق آمریکا که در واشنگتن دی.سی…