شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

Amy Schumer

اخراج یک نویسنده برای شوخی نامناسب

اخراج یک نویسنده برای شوخی نامناسب

ایمی شومر بازیگر و نویسنده در آخرین مصاحبه ای که برای رونمایی از کتاب جدیدش به نام «دختری با تتو روی کمرش» انجام داد، در تنگنای خبرنگاران گرفتار شد. دوست صمیمی و نویسنده خیلی از متن های شوی ایمی شومر، «کرت متزگز»…