یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

پینک

کار خلاقانه «پینک» برای تولد دومین فرزندش

کار خلاقانه «پینک» برای تولد دومین فرزندش

پینک، خواننده آمریکایی، به مناسبت به دنیا آمدن فرزند دومش، یک مهمانی «خواهر بزرگتر» برای فرزند اولش برگزار کرد تا فرزند اولش -ویلو – بداند که هم توجهات به او کم نشده است هم نسبت به فرزند کوچکتر مسئول است.…