دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

پوریا پورسرخ

بازیگران سوگلی تلویزیون

بازیگران سوگلی تلویزیون

بین سریال های پرتعداد شبکه های مختلف سیما، چند بازیگر مشخص هستند که در بیشتر این مجموعه ها حضور دارند و مدام بین شبکه های مختلف در رفت و آمدند. تعداد معدودی بازیگر هستند که در چند سال اخیر در پروژه های متعدد تلویزیونی حضور…
پست آخر سال «پوریا پورسرخ»

پست آخر سال «پوریا پورسرخ»

پوریا پورسرخ با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «امسال هم تموم شد با همه اتفاقای خوب و بدش… نمیخوام با یاداوری اتفاقات بد کام کسی رو تلخ کنم ،،میخوام به اتفاقای خوب اشاره کنم که بهترینش حضور شما دوستان…