سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶

پسر ترامپ

همه حاشیه های خانواده ترامپ

همه حاشیه های خانواده ترامپ

۳ بار ازدواج، ۵ فرزند، ۸ نوه و البته شایعات بسیار درباره روابط خارج از خانه، پتانسیل زیادی است برای حاشیه سازی های خانواده رییس جمهور جدید آمریکا. اینها هر کدام می توانند سوژه هایی زنده و آماده باشند برای جناح…