پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

پرستو صالحی

خانم بازیگر استقلالی در مراسم افتتاح رستوران علیرضا منصوریان

خانم بازیگر استقلالی در مراسم افتتاح رستوران علیرضا منصوریان

مراسم افتتاحیه رستوران علیرضا منصوریان در حالی برگزار شد  که یک خانم بازیگر هم در این مراسم حضور داشت. پرستو صالحی بازیگر شناخته شده تلویزیون که همواره به عنوان یک خانم بازیگر فوتبالی شناخته می شود در این مراسم حضور…