دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

نگار جواهریان

خاطرات سوگواری «نگار جواهریان» برای پدرش

خاطرات سوگواری «نگار جواهریان» برای پدرش

نگار جواهریان در اولین پست بعد از درگذشت پدرش در اینستاگرام نوشت: «مردن انگار هیچ وقت عادی نیست؛ هیچ وقت نمی شود قبولش کرد؛ همیشه ناگهانی ست؛ برقی در کار نیست؛ رعدی ست که درختی را از پا درمی آورد. باقی بُهت است و حیرت و…
زبانِ حال «نگار جواهریان» به روایت «بهناز جعفری»

زبانِ حال «نگار جواهریان» به روایت «بهناز جعفری»

بهناز جعفری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «بابا…دیگه لبهابه هم نمى رسندبراى هجاى نامش وچشم هاوپلک هابه هم مى خوردندتاصدایش کنى ازآن دورها،ازهمین جاحتى،ازلاى این همه بُهت ها…گلویت خشک مى شودتاهجم بغض بزرگت راقورت بدهى وسوزپاییزى امان به…