پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نمایش آینه های روبه رو

بهنوش طباطبایی با صورت زخمی

بهنوش طباطبایی با صورت زخمی

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «نزهت حق نظر : هر کس باید یه جورى از بین بره ، خب ، چرا راهش این نباشه ….. ” آینه هاى رو به رو ” اثر بهرام بیضایى…