چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

مهران غفوریان

۴۶ سال بعد از فیلم مسعود کیمیایی؛ ساخت «داش آکل» با بازی مهران غفوریان !

۴۶ سال بعد از فیلم مسعود کیمیایی؛ ساخت «داش آکل» با بازی مهران غفوریان !

۴۶ سال بعد از ساخت فیلم«داش آکل» به کارگردانی مسعود کیمیایی با بازی بهروز وثوقی و بهمن مفید نسخه تازه فیلم با بازی مهران غفوریان و علی صادقی در حال تولید است. عنوان فیلم سینمایی «آتش و قداره» به تهیه…