سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶

محسن قاضی مرادی

نمایش دست‌ساخته‌های صدفی بازیگر پیشکسوت

نمایش دست‌ساخته‌های صدفی بازیگر پیشکسوت

نمایشگاه دست ساخته های صدفی محسن قاضی مرادی با عنوان «دریایی ها بر سینه خشک دیوار» تا ۱۳ مهر در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران دایر است. این نمایشگاه حاصل سال ها فعالیت محسن قاضی مرادی روی صدف هایی است که وی از سواحل…