شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

محسن افشانی

«محسن افشانی» در پشت صحنه تئاترش

«محسن افشانی» در پشت صحنه تئاترش

محسن افشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: چقدر اینجا خوش میگذره و چقدر حیف که تا چهارشنبه مهمان اینجاییم… این نمایش تمدید نمیشه و بخشى از زندگیم و دلم اینجا جا میمونه! اتفاقات “خانه آقاى کرمى” رو…