چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

لینا دنام

یک بازیگر دیگر هم ترامپ را بیمار روانی خواند

یک بازیگر دیگر هم ترامپ را بیمار روانی خواند

بازیگر و نویسنده تلویزیون لینا دانم به صف دیگر چهره هایی پیوست که تا به حال در مورد دونالد ترامپ به عنوان بیمار روانی صحبت کرده اند. لینا دانم بازیگر و نویسنده تلویزیونی آمریکا، نه تنها ترامپ را یک بیمار روانی خواند…