پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

فرامرز قریبیان

تماشا کنید: سکانس پایانی سانسور شده فیلم «گناهکاران»

تماشا کنید: سکانس پایانی سانسور شده فیلم «گناهکاران»

‫سام قریبیان پس از سه سال پایان بندی سانسور شده فیلم گناهکاران فرامرز قریبیان را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و در موردش نوشت: سکانس پایانی سانسور شده فیلم گناهکاران که به نوعی در ٣۶٠ درجه به آن اشاره شده…