جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷

فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی در جشن خانه سینما

فاطمه گودرزی در جشن خانه سینما

فاطمه گودرزی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «نوزدهمین جشن خانه سینما درجایى برگزار شد که خیلى از مواقع اجازه ورود نداریم یعنى دریک استادیوم ورزشى وبراى من که فوتبال دوست هستم بسیار دردآور است به امید روزى که…