شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

عکس های بردلی کوپر

چهره و تیپ «بردلی کوپر» در گذر زمان

چهره و تیپ «بردلی کوپر» در گذر زمان

بردلی کوپر از ستارگانی در هالیوود است که با یک تیپ یا چهره خاص شناخته نمی شود. او در آرایش صورت و تیپش تنوع زیادی ایجاد می کند، تنها چیزی که امضای وجود «بردلی کوپر» است، نوع خاص آبی چشمان…