شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

طناز طباطبایی

بازیگرانی که خبرنگار شدند

بازیگرانی که خبرنگار شدند

بسیاری معتقدند جای خبرنگار در سینما و تلویزیون ایران خالی است. این در حالی است که شخصیت اصلی برخی از آثار مهم هالیوودی خبرنگار است و داستان حول محور این شخصیت می چرخد. شخصیت خبرنگار را می توان در قصه ها در موقعیت های…