چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶

شارلیز ترون

تیپ چارلیز ترون در کالیفرنیا

تیپ چارلیز ترون در کالیفرنیا

چارلیز ترون که اخیرا برای بازی در فیلم Tolly  پانزده کیلو وزن اضافه کرده بود، به نظر می رسد برای کم کردن آن بسیار خوب عمل کرده است. او روز گذشته با این ظاهر در کالیفرنیا دیده شد. منبع: dailymail.co.uk