پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

ستارگان هالیوود

تولد ۵ هالیوودی در یک روز!

تولد ۵ هالیوودی در یک روز!

امروز تولد ۲۹ سالگی روپرت گرینت(بازیگر فیلم هری پاتر)، ۳۴ سالگی اندرو گارفیلد(بازیگر فیلم سکوت اسکورسیزی و هکساریج مل گیبسون)، ۴۲ سالگی ایمی آدامز(بازیگر فیلم حیوانات شب زی و بسیاری از فیلم های تحسین شده دیگر)، ۴۶ سالگی ریچارد آرمیتاژ(بازیگر…